Dịch của 支助 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
支助
Tiếng Trung phồn thể
支助

Thứ tự nét cho 支助

Ý nghĩa của 支助

  1. ủng hộ
    zhīzhù

Các ký tự liên quan đến 支助:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc