Dịch của 支取 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
支取
Tiếng Trung phồn thể
支取

Thứ tự nét cho 支取

Ý nghĩa của 支取

  1. để rút tiền
    zhīqǔ

Các ký tự liên quan đến 支取:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc