Dịch của 收取 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
收取
Tiếng Trung phồn thể
收取

Thứ tự nét cho 收取

Ý nghĩa của 收取

  1. Nhận
    shōuqǔ

Các ký tự liên quan đến 收取:

Ví dụ câu cho 收取

收取租金
shōuqǔ zūjīn
để thu tiền thuê
卖方有权收取货款
màifāng yǒuquán shōuqǔ huòkuǎn
người bán được quyền nhận giá mua
收取入金
shōuqǔ rù jīn
tính tiền đặt cọc
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc