Dịch của 收好 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
收好
Tiếng Trung phồn thể
收好

Thứ tự nét cho 收好

Ý nghĩa của 收好

  1. Giữ nó
    shōuhǎo
  2. Giữ nó
    shōuhǎo

Các ký tự liên quan đến 收好:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc