Dịch của 收尾 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
收尾
Tiếng Trung phồn thể
收尾

Thứ tự nét cho 收尾

Ý nghĩa của 收尾

  1. để gió lên; kết thúc
    shōuwěi

Các ký tự liên quan đến 收尾:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc