Dịch của 收罗 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
收罗
Tiếng Trung phồn thể
收羅

Thứ tự nét cho 收罗

Ý nghĩa của 收罗

  1. tập hợp
    shōuluó

Các ký tự liên quan đến 收罗:

Ví dụ câu cho 收罗

收罗资料
shōuluó zīliào
để thu thập dữ liệu
收罗人才
shōuluó réncái
tuyển dụng nhân tài
收罗货币
shōuluó huòbì
Để thu tiền
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc