Dịch của 改选 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
改选
Tiếng Trung phồn thể
改選

Thứ tự nét cho 改选

Ý nghĩa của 改选

  1. để chọn lại
    gǎixuǎn

Các ký tự liên quan đến 改选:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc