Dịch của 攻擊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
攻擊
Tiếng Trung phồn thể
攻擊

Thứ tự nét cho 攻擊

Ý nghĩa của 攻擊

  1. tấn công
    gōngjī

Các ký tự liên quan đến 攻擊:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc