Dịch của 政權 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
政權
Tiếng Trung phồn thể
政權

Thứ tự nét cho 政權

Ý nghĩa của 政權

  1. sức mạnh chính trị
    zhèngquán

Các ký tự liên quan đến 政權:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc