Dịch của 政見 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
政見
Tiếng Trung phồn thể
政見

Thứ tự nét cho 政見

Ý nghĩa của 政見

  1. quan điểm chính trị
    zhèngjiàn

Các ký tự liên quan đến 政見:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc