Dịch của 效果 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
效果
Tiếng Trung phồn thể
效果

Thứ tự nét cho 效果

Ý nghĩa của 效果

  1. hiệu lực, kết quả
    xiàoguǒ

Các ký tự liên quan đến 效果:

Ví dụ câu cho 效果

负面效果
fùmiàn xiàoguǒ
kết quả âm tính
希望达到的效果
xīwàng dádào de xiàoguǒ
kết quả như ý
重视效果的办法
zhòngshì xiàoguǒ de bànfǎ
phương pháp tập trung vào kết quả
没有效果
méiyǒu xiàoguǒ
không có kết quả
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc