Dịch của 效率 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
效率
Tiếng Trung phồn thể
效率

Thứ tự nét cho 效率

Ý nghĩa của 效率

  1. hiệu quả
    xiàolǜ

Các ký tự liên quan đến 效率:

Ví dụ câu cho 效率

低效率的工具
dī xiàolǜ de gōngjù
công cụ không hiệu quả
效率低下了
xiàolǜ dīxiàle
hiệu quả giảm
效率高很高
xiàolǜ gāohěn gāo
hiệu quả cao
提高工作效率
tígāogōngzuòxiàoshuài
để nâng cao hiệu quả công việc
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc