Dịch của 教練 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
教練
Tiếng Trung phồn thể
教練

Thứ tự nét cho 教練

Ý nghĩa của 教練

  1. huấn luyện viên
    jiàoliàn

Các ký tự liên quan đến 教練:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc