Dịch của 散开 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
散开
Tiếng Trung phồn thể
散開

Thứ tự nét cho 散开

Ý nghĩa của 散开

  1. tách rời, phân tán
    sànkāi

Các ký tự liên quan đến 散开:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc