Dịch của 数词 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
数词
Tiếng Trung phồn thể
數詞

Thứ tự nét cho 数词

Ý nghĩa của 数词

  1. chữ số
    shùcí

Các ký tự liên quan đến 数词:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc