整个

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 整个

  1. trọn
    zhěnggè
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

整个过程
zhěnggèguòchéng
toàn bộ quá trình
整个亚洲
zhěnggè yàzhōu
toàn bộ châu Á
整个社会
zhěnggè shèhuì
toàn xã hội
整个上午
zhěnggè shàngwǔ
tất cả buổi sáng

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc