Dịch của 整枝 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
整枝
Tiếng Trung phồn thể
整枝

Thứ tự nét cho 整枝

Ý nghĩa của 整枝

  1. huấn luyện
    zhěngzhī

Các ký tự liên quan đến 整枝:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc