Dịch của 文体 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
文体
Tiếng Trung phồn thể
文體

Thứ tự nét cho 文体

Ý nghĩa của 文体

  1. phong cách viết
    wéntǐ

Các ký tự liên quan đến 文体:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc