文字

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 文字

  1. văn bản, ký tự, kịch bản
    wénzì
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

象形文字
xiàngxíngwénzì
chữ viết tượng hình
中国文字
zhōngguó wénzì
văn bản Trung Quốc
文字游戏
wénzìyóuxì
chơi chữ
文字改革
wénzìgǎigé
cải cách chữ viết
拼音文字
pīnyīnwénzì
viết chữ cái

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc