Dịch của 文戏 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
文戏
Tiếng Trung phồn thể
文戲

Thứ tự nét cho 文戏

Ý nghĩa của 文戏

  1. chơi dân sự
    wénxì

Các ký tự liên quan đến 文戏:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc