Dịch của 文档 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
文档
Tiếng Trung phồn thể
文檔

Thứ tự nét cho 文档

Ý nghĩa của 文档

  1. tập tin, tài liệu
    wéndàng

Các ký tự liên quan đến 文档:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc