Dịch của 文气 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
文气
Tiếng Trung phồn thể
文氣

Thứ tự nét cho 文气

Ý nghĩa của 文气

  1. chính thức
    wénqì

Các ký tự liên quan đến 文气:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc