Dịch của 文莱 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
文莱
Tiếng Trung phồn thể
文萊

Thứ tự nét cho 文莱

Ý nghĩa của 文莱

  1. Brunei
    Wénlái

Các ký tự liên quan đến 文莱:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc