Tiếng Trung giản thể

文豪

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 文豪

  1. người khổng lồ văn học
    wénháo
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

作家中的大文豪
zuòjiā zhōngde dà wénháo
người khổng lồ văn học trong số các nhà văn
一代文豪
yīdài wénháo
người khổng lồ văn học của toàn bộ kỷ nguyên
鲁迅先生乃中国近代之大文豪
lǔxùn xiānshēng nǎi zhōngguójìndài zhī dà wénháo
Lỗ Tấn là một người khổng lồ văn học của Trung Quốc hiện đại

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc