Dịch của 文辞 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
文辞
Tiếng Trung phồn thể
文辭

Thứ tự nét cho 文辞

Ý nghĩa của 文辞

  1. sự thay đổi
    wéncí

Các ký tự liên quan đến 文辞:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc