Dịch của 斐济 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
斐济
Tiếng Trung phồn thể
斐濟

Thứ tự nét cho 斐济

Ý nghĩa của 斐济

  1. Fiji
    Fěijì

Các ký tự liên quan đến 斐济:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc