Dịch của 斐然 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
斐然
Tiếng Trung phồn thể
斐然

Thứ tự nét cho 斐然

Ý nghĩa của 斐然

  1. nổi bật
    fěirán

Các ký tự liên quan đến 斐然:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc