Dịch của 斗殴 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
斗殴
Tiếng Trung phồn thể
鬥毆

Thứ tự nét cho 斗殴

Ý nghĩa của 斗殴

  1. chiến đấu
    dòuōu

Các ký tự liên quan đến 斗殴:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc