Dịch của 斗牛 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
斗牛
Tiếng Trung phồn thể
鬥牛

Thứ tự nét cho 斗牛

Ý nghĩa của 斗牛

  1. đấu bò tót
    dòuniú

Các ký tự liên quan đến 斗牛:

Ví dụ câu cho 斗牛

斗牛骑士
dòuniú qíshì
picador
斗牛士之歌
dǒuniúshì zhī gē
"Bài hát Toreador"
斗牛场
dòuniúchǎng
đấu bò tót
上次斗牛
shàngcì dòuniú
trận đấu bò trước đó
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc