Dịch của 斗笠 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
斗笠
Tiếng Trung phồn thể
斗笠

Thứ tự nét cho 斗笠

Ý nghĩa của 斗笠

  1. nón tre tết
    dǒulì

Các ký tự liên quan đến 斗笠:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc