Dịch của 斜边 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
斜边
Tiếng Trung phồn thể
斜邊

Thứ tự nét cho 斜边

Ý nghĩa của 斜边

  1. cạnh huyền
    xiébiān

Các ký tự liên quan đến 斜边:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc