Dịch của 斯洛文尼亚 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
斯洛文尼亚
Tiếng Trung phồn thể
斯洛文尼亞

Thứ tự nét cho 斯洛文尼亚

Ý nghĩa của 斯洛文尼亚

  1. Slovenia
    Sīluòwénníyà

Các ký tự liên quan đến 斯洛文尼亚:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc