Dịch của 新作 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
新作
Tiếng Trung phồn thể
新作

Thứ tự nét cho 新作

Ý nghĩa của 新作

  1. công việc mới
    xīnzuò

Các ký tự liên quan đến 新作:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc