Dịch của 新型冠状病毒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
新型冠状病毒
Tiếng Trung phồn thể
新型冠狀病毒

Thứ tự nét cho 新型冠状病毒

Ý nghĩa của 新型冠状病毒

  1. COVID-19
    xīnxíng guānzhuàng bìngdú

Các ký tự liên quan đến 新型冠状病毒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc