Dịch của 新意 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
新意
Tiếng Trung phồn thể
新意

Thứ tự nét cho 新意

Ý nghĩa của 新意

  1. ý tưởng mới
    xīnyì

Các ký tự liên quan đến 新意:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc