Dịch của 方程 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
方程
Tiếng Trung phồn thể
方程

Thứ tự nét cho 方程

Ý nghĩa của 方程

  1. phương trình
    fāngchéng

Các ký tự liên quan đến 方程:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc