Dịch của 旁白 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
旁白
Tiếng Trung phồn thể
旁白

Thứ tự nét cho 旁白

Ý nghĩa của 旁白

  1. để nói như một bên
    pángbái

Các ký tự liên quan đến 旁白:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc