Dịch của 旅遊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
旅遊
Tiếng Trung phồn thể
旅遊

Thứ tự nét cho 旅遊

Ý nghĩa của 旅遊

  1. đi du lịch; du lịch
    lǚyóu

Các ký tự liên quan đến 旅遊:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc