Dịch của 旅館 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
旅館
Tiếng Trung phồn thể
旅館

Thứ tự nét cho 旅館

Ý nghĩa của 旅館

  1. khách sạn, nhà khách
    lǚguǎn

Các ký tự liên quan đến 旅館:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc