Tiếng Trung giản thể

无价

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 无价

  1. vô giá
    wújià
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

无价的经验
wújià de jīngyàn
kinh nghiệm vô giá

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc