Dịch của 无望 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
无望
Tiếng Trung phồn thể
無望

Thứ tự nét cho 无望

Ý nghĩa của 无望

  1. vô vọng
    wúwàng

Các ký tự liên quan đến 无望:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc