Dịch của 无级变速器 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
无级变速器
Tiếng Trung phồn thể
無級變速器

Thứ tự nét cho 无级变速器

Ý nghĩa của 无级变速器

  1. thay đổi
    wújí biànsùqì

Các ký tự liên quan đến 无级变速器:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc