Dịch của 无菌 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
无菌
Tiếng Trung phồn thể
無菌

Thứ tự nét cho 无菌

Ý nghĩa của 无菌

  1. vô trùng
    wújūn

Các ký tự liên quan đến 无菌:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc