无论

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 无论

  1. bất cứ điều gì, bất kể
    wúlùn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

无论多么难
wúlùn duōme nán
không có vấn đề gì khó khăn
无论如何
wúlùn rúhé
bất cứ điều gì

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc