Dịch của 无错 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
无错
Tiếng Trung phồn thể
無錯

Thứ tự nét cho 无错

Ý nghĩa của 无错

  1. không có lỗi
    wúcuò

Các ký tự liên quan đến 无错:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc