既然

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 既然

  1. kể từ, bây giờ
    jìrán
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

既然如此
jìrán rúcǐ
từ

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc