Dịch của 日語 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
日語
Tiếng Trung phồn thể
日語

Thứ tự nét cho 日語

Ý nghĩa của 日語

  1. Tiếng nhật
    Rìyǔ

Các ký tự liên quan đến 日語:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc