Dịch của 时钟收音机 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
时钟收音机
Tiếng Trung phồn thể
時鐘收音機

Thứ tự nét cho 时钟收音机

Ý nghĩa của 时钟收音机

  1. đài đồng hồ
    shízhōng shōuyīnjī

Các ký tự liên quan đến 时钟收音机:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc