Dịch của 明辨 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
明辨
Tiếng Trung phồn thể
明辨

Thứ tự nét cho 明辨

Ý nghĩa của 明辨

  1. để phân biệt rõ ràng
    míng biàn

Các ký tự liên quan đến 明辨:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc