Dịch của 易怒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
易怒
Tiếng Trung phồn thể
易怒

Thứ tự nét cho 易怒

Ý nghĩa của 易怒

  1. trở nên khó khăn
    yìnù

Các ký tự liên quan đến 易怒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc